Dr. Nước, Tác giả tại Doctor Nước - Chuyên gia máy lọc nước số 1 Việt Nam