[Cảnh Báo] Tập đoàn Fuji Medical cảnh báo việc nhập khẩu trái phép máy lọc nước ion kiềm Fujiiryoki và những cửa hàng kinh doanh, bảo hành trái phép tại Việt Nam

[Cảnh Báo] Tập đoàn Fuji Medical cảnh báo việc nhập khẩu trái phép máy lọc nước ion kiềm Fujiiryoki và những cửa hàng kinh doanh, bảo hành trái phép tại Việt Nam

 

Văn bản gốc: Warning Illegal Fujiiryoki English – Vietnam

Bài viết chi tiết: https://fujimedical.vn/canh-bao-tap-doan-fuji-medical-canh-bao-viec-nhap-khau-trai-phep-may-loc-nuoc-ion-kiem-fujiiyroki-va-nhung-cua-hang-kinh-doanh-bao-hanh-trai-phep-tai-viet-nam/